gads

برای نوشتن یک متن فوق‌العاده برای تبلیغ شما آماده ایم

افزودن لینک‌های سایت:
در بخش لینک‌های سایت می‌توانیم لینک‌های مهم سایت شما را در اختیار مخاطب بگذاریم.

افزودن شماره تماس:
با افزودن شماره تلفن، کاربران سریع‌تر (در گوشی، با زدن یک دکمه) با شما تماس برقرار می‌کنند.

مشاوره با ما

شما می توانید روی خدمات مشاوره ای کلاروب حساب کنید، ما می توانیم با توجه به بودجه و اهداف سازمان شما، نزدیک ترین مسیر را برای کسب و کار هوشمند شما تدوین نماییم.

تعرفه ها

googleads
گوگل 1

50 یورواعتبار
20.000حداکثر ورود کاربر
4.000میانگین ورود کاربر
نامحدودحداکثر کلید واژه
حداقل 1 سنتهزینه کلیک
لحظه ایدریافت گزارش

قیمت : 50 €

ناموجود است
googleads
گوگل 2

100 یورواعتبار
10.000حداکثر ورود کاربر
2.000میانگین ورود کاربر
نامحدودحداکثر کلید واژه
حداقل 1 سنتهزینه کلیک
لحظه ایدریافت گزارش

قیمت : 100 €

ناموجود است
googleads
گوگل 3

200 یورواعتبار
50.000حداکثر ورود کاربر
10.000میانگین ورود کاربر
نامحدودحداکثر کلید واژه
حداقل 1 سنتهزینه کلیک
لحظه ایدریافت گزارش

قیمت : 200 €

ناموجود است
googleads
گوگل 4

300 یورواعتبار
100.000حداکثر ورود کاربر
10.000میانگین ورود کاربر
نامحدودحداکثر کلید واژه
حداقل 1 سنتهزینه کلیک
لحظه ایدریافت گزارش

قیمت : 300 €

ناموجود است
googleads
گوگل 5

400 یورواعتبار
150.000حداکثر ورود کاربر
20.000میانگین ورود کاربر
نامحدودحداکثر کلید واژه
حداقل 1 سنتهزینه کلیک
لحظه ایدریافت گزارش

قیمت : 400 €

ناموجود است
googleads
گوگل 6

500 یورواعتبار
200.000حداکثر ورود کاربر
50.000میانگین ورود کاربر
نامحدودحداکثر کلید واژه
حداقل 1 سنتهزینه کلیک
لحظه ایدریافت گزارش

قیمت : 500 €

ناموجود است
googleads
گوگل 7

600 یورواعتبار
200.000حداکثر ورود کاربر
80.000میانگین ورود کاربر
نامحدودحداکثر کلید واژه
حداقل 1 سنتهزینه کلیک
لحظه ایدریافت گزارش

قیمت : 600 €

ناموجود است