فـرصـت هــمــکاری
با حـــــرفـــه ای هـــا

ما با هم میسازیم! به ما بپیوندید.

محیطی که به آنها،‌ آنقدر انگیزه بدهد که چندبرابر تلاش کنند و خسته نشوند محیطی که آنها را به بهترین خودشان تبدیل کند. کار در شرکت نوین فناوری کلاروب، فرصت هم تیمی شدن با حرفه‌ای هاست. افرادی ماهر که در قالب تیم‌هایی چابک، سودای پیشرفت دارند و هر روزشان با قبل متفاوت است. برای ماندن در کنار آنها، چاره‌ای جز پیشرفت نخواهید داشت.

ارسال رزومه

با ما آشنا شوید

4p

Ms.Khaleghi

مسئول دیجیتال مارکتینگ

مشاهده رزومه
2p

Mr.Bazrafshan

مدیریت شرکت

مشاهده رزومه
1p

Ms.Mohamadi

سرپرست پشتیبانی

مشاهده رزومه
3p

Mr.Hoseini

تولید محتوا تصویری

مشاهده رزومه

Product Manager

technical support

online support

Cloud Services

مشاوره با ما

شما می توانید روی خدمات مشاوره ای کلاروب حساب کنید، ما می توانیم با توجه به بودجه و اهداف سازمان شما، نزدیک ترین مسیر را برای کسب و کار هوشمند شما تدوین نماییم.