طراحی پورتال

استفاده از پورتالها امروزه به دلیل حجم وسیع اطلاعات موجود یا به عبارتی انفجار اطلاعات نیست. همچنین کاربران علاقه مندند تا همواره از طریق یک نقطه دسترسی به تمام خدمات و اطلاعات مورد نیاز خود ،که روی سیستم های مختلفی قرار دارند، دسترسی داشته باشند.

مزایای استفاده از پورتال:

🟢 کاهش هزینه ایجاد، به روزرسانی و نگهداری سیستم های تحت وب
🟢 حل معضلات پیچیدگی مدیریت سیستم، افزونگی اطلاعات و تداخل اطلاعات
🟢 استفاده از پورتال به عنوان یک مزیت رقابتی بین سازمانها
🟢 منبع تعاملی در رابطه با اطلاعات و خدمات سازمانها و جامعیت و یکپارچگی سیستم ارائه دهنده خدمات
🟢 سازماندهی محتویات و برنامه های کاربردی سازمانها
🟢 نهادینه شدن فناوری اطلاعات در سازمان به منظور مدیریت اطلاعات و دانش
🟢 امکان تصمیم گیری، کنترل و نظارت بهتر مدیران ارشد جهت نیل به اهداف سازمان
🟢 کاهش چشمگیر هزینه های اجرا و پیاده سازی نرم افزارهای مختلف
🟢 عملکرد بهتر سازمان به واسطه تجمیع اطلاعات سایتهای مختلف در یک مجموعه واحد
🟢 افزایش رضایتمندی مشتریان و کاربران به دلیل ارتباط یک پارچه
🟢 افزایش بهره وری به واسطه تعاملات بهتر بین کارکنان و مشتریان
🟢 یکپارچه سازی اطلاعات و خدمات و تسهیل در ارائه آنها
🟢 دسترسی پویا به محتویات اطلاعات برنامه ها و روندهای کاری و اداری مختلف
🟢 رعایت محرمانگی در ارائه اطلاعات

مشاوره با ما

شما می توانید روی خدمات مشاوره ای کلاروب حساب کنید، ما می توانیم با توجه به بودجه و اهداف سازمان شما، نزدیک ترین مسیر را برای کسب و کار هوشمند شما تدوین نماییم.